Vorderingen innen via incasso

Wanneer uw rekening niet wordt betaald zet u Trade4Sure in om deze vorderingen via een incasso alsnog te innen. U kunt zowel verzekerde als niet-verzekerde dossiers bij ons indienen ter incasso. Wanneer uw transactie via een transactiedekking bij ons is verzekerd, bent u verplicht om het incasso na een vastgestelde termijn aan ons over te dragen. Het overdragen van incasso’s doet u eenvoudig via het online platform van Trade4Sure.

Incasso kosten zijn meeverzekerd

Vanaf het moment van overdracht gaat Euler Hermes, de eigenaar van Trade4Sure, het incasso voeren in het land waar de debiteur gevestigd is. Hierbij wordt altijd gekozen voor het meest efficiënte incassotraject dat het snelst leidt tot betaling van de vordering. Hierdoor beschikt u snel over het geld dat u toekomt. De incassokosten op deze vorderingen vallen volledig onder de toepasselijke dekking vanuit uw transactieverzekering.

Uitkering van schade

Biedt het incassotraject geen uitkomst, dan wordt de schade uitgekeerd. In de algemene voorwaarden van Trade4Sure leest u precies welke vorderingen er gedekt worden en welke niet.

Neem direct een abonnement op Trade4Sure en kies voor inzicht en zekerheid! Ook voor het innen van uw vorderingen.
Trade4Sure is een product van
Euler Hermes Nederland

Euler Hermes